El marketing digital: la clau dels negocis locals per competir amb les grans empreses

Pot el petit comerç competir amb les grans empreses en el món del marketing digital? Aquesta és la gran pregunta que els propietaris de petites negocis es fan quan estant pensant si incorporar el marketing digtial. I la resposta és més sorprenent del que et penses.

Des de la fundació de Vitamina D, he defensat que el marketing digital no és una cosa que està reservada a les grans empreses, sinó que és útil i accessible per a qualsevol tipus de negoci, sense importar la seva mida.

A més, crec fermament que el comerç local té una avantatge diferencial sobre les grans empreses a l’hora d’incorporar-se en el marketing digital: el contacte quotidià i pròxim amb els clients. Un contacte que li aporta un coneixement directe i real sobre els seus interessos i necessitats. Aquesta informació és essencial i molt valuosa a l’hora de tirar endavant estratègies i accions de marketing digital.

Aquesta convicció, no és només una declaració de principis, sinó que es tracta d’una realitat que trobem confirmada en els resultats de l’estudi 2016 Social Media Marketing Industry Report.

L’ús de les xarxes socials incrementa la visibilitat del negoci

Una de les dades que ens aporta aquest estudi és que el 89% dels petits negocisveuen incrementada la visibilitat del seu negoci gràcies a l’us de les xarxes socials sense que això requereixi una gran inversió de temps.

De fet gairebé 80% d’aquells negocis que fa menys d’un any que s’acaben d’incorporar en el social media afirmen que han aconseguit incrementar la seva visibilitat amb una dedicació de menys de 6 hores setmanals.

L’ús de les xarxes socials contribueix a millorar el posicionament SEO

Una de les coses que més es valora quan parlem de marketing digital és el fet d’aparèixer en una bona posició quan els usuaris fan cerques a Google sobre productes o serveis similars als que ofereixe el nostre negoci.

La presència a les xarxes socials és un dels factors que contribueix a millorar aquest posicionament. En aquest sentit, el 59% dels enquestats afirmen que això ha estat així i només amb una dedicació mínima de 6 hores a la setmana.

L’ús de les xarxes socials genera trànsit a la web i subscriptors

A part de millorar la nostra visibilitat i presència online, els petits negocis també poden aconseguir que els usuaris visitin la web i per tant coneguin allò que oferim i s’interessin pels nostres productes i serveis.

Tant és així que el 79% dels petits negocis enquestats que dediquen menys de 6 hores setmanals a les xarxes socials han obtingut un augment del trànsit a la seva web i han aconseguit subscriptors a les seves newsletters amb els que poden contactar per a motivar-los a comprar.

Les xarxes socials contribueixen a millorar les vendes

Segurament aquesta és la dada que estaves esperant, oi? Doncs segueix llegint.

En aquest estudi el 51% dels petits negocis enquestats afirmen que la seva presència a les xarxes socials els ha permès incrementar les vendes. Aquesta millora de les vendes, però, està directament lligada al factor temps en dos sentits:

  • El temps que porten els negocis amb presència a les xarxes socials. Així els que més d’acord estan amb la relació entre la presència a les xarxes socials i la millora de les vendes són els que porten més de tres anys treballant-hi (55%), mentre que entre el 32% dels que acaben de començar o fa menys d’un any que tenen presència a les xarxes socials han notat aquesta millora de les vendes.
  • El temps de dedicació a les xarxes socials, essent els que més hores dediquen a les xarxes socials (40 hores setmanals) els que més noten la relació entre aquesta presència i la millora de les vendes (72%). Tot i que entre el 35% i el 45% dels que hi dediquen entre 1 i 10 hores setmanals també tenen resultats en les vendes.

Així doncs, poden els petits negocis ser competitius en el món del social media?

La resposta és sí.

En primer lloc perquè els resultats que ofereix Google quan fem una una cerca, no tenen en compte la mida del negoci, de manera que això no és un factor que per si mateix suposi una desavantatge quan volem visibilitzar el nostre negoci a la xarxa.

La diferència entre les grans i petites empreses en aquest camp del marketing digital és el coneixement sobre com utilitzar el SEO i el Social Media per atraure la mirada dels internautes i convertir-los després en clients.

Tenim clar que difícilment un petit negoci podrà obtenir el nivell de visites a la seva web o de seguidors a les xarxes socials de les grans empreses. Però això no vol dir que un treball amb les xarxes socials no generi resultats pel que fa a la visibilitat, al posicionament, a la generació de leads de qualitat i en última instància a les vendes.

I el més important de tot és que no es requereix una dedicació d’una jornada complerta per a començar a veure els resultats. Això si, com més temps de presència a les xarxes socials tingui el teu negoci més beneficis en pots treure.

Però amb independència del temps que hi puguis dedicar el que és important és tenir un objectiu clar, una estratègia per aconseguir-lo i un seguiment de les accions per a detectar allò que funciona del que no funciona.

Vols saber com enfocar el marketing digital del teu negoci local per a obtenir resultats?

Deixa un comentari